7th PCP Professional Photojournalism Workshop – “Vanishing People”

Photos and text by Benjo Chua, Participant,  7th PCP  Professional Photojournalism Workshop

 Hindi na bago ang pagkakaroon ng problema sa isang komunidad.
Barangay Calayo ng Nasugbu, Batangas; sa dami ng mga mapang-abusong tao na nanakapalibot sa kanilang lugar, naiipit sila at naaapektuhan.

Pagbili ng lupa ng sapilitan sa mababa at di makataong presyo at pag-angkin sa mga kalapit na isla; dalawa ito sa mga pangunahing isyu na kanilang hinaharap ilang dekada na rin ang nakalipas.

Ngunit ano nga ba ang nangyayari sa pang araw-araw na pamumuhay ng isang mamamayan sa Calayo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *